Costa Brava – Cruise Ports

Palamós, en segona posició entre els ports membres de Medcruise

La segona edició del nou informe estadístic de MedCruise* ofereix una visió general de les dades de trànsit registrades dels ports membres de MedCruise des de l’any 2000. Aquest informe, juntament amb altres dades, mostra els millors ports pel que fa a dimensions específiques de trànsit. El port de Palamós se situa en segon lloc, després del port de Split, un cop s’ha considerat el total de moviments de passatgers, de trànsit i d’escales de creuers entre els anys 2000 i 2010*.

Taula 3.3. Primers i darrers ports MedCruise quant al creixement de trànsit

PAÍS     PORT    Var. Trànsit    2000*     2010 
Croàcia Split 39.346% 437 172.378
Espanya Palamós 2.879% 923 27.500
Eslovènia Koper 2.705% 1.100 30.855

 

*THE NEW MEDCRUISE STATISTIC REPORT, segona edició 2011. Un informe fet per a MedCruise per la Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia

Todas las noticias