Costa Brava – Cruise Ports

Avís legal

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD), i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, societat inscrita en el Registre Mercantil de Girona, full 193, volum 908, inscripció GI-6155, i amb CIF A17031246, és propietària d’aquest web.

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA informa que el web costabravacruiseports.com té per objecte facilitar, al públic i a les companyies de creuers en general, l’oferta turística del territori i les infraestructures de les comarques gironines en l’àmbit del turisme de creuers.

La utilització del lloc web www.costabravacruiseports.com suposa l’acceptació plena per part de l’usuari de totes les condicions legals, de manera que, si no està d’acord amb el seu contingut, cal que s’abstingui de fer ús del web. L’usuari es compromet a no fer servir el web o els seus serveis i continguts de manera contrària al que disposa la legislació vigent que sigui d’aplicació. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA es reserva el dret de retirar l’accés al web, sense necessitat d’avís previ, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en les condicions legals contingudes dins l’apartat «Informació legal». Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA es reserva el dret de modificar les presents condicions en qualsevol moment.

Els drets de propietat intel·lectual del web www.costabravacruiseports.com i els diversos elements continguts en aquest són titularitat de Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.

Els usuaris que creguin que els seus drets de propietat intel·lectual han estat infringits per un ús no autoritzat dels seus treballs protegits que apareixen en aquest web poden posar-se en contacte amb Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA enviant un escrit al domicili social del Patronat o a l’adreça electrònica dpd@ddgi.cat, i sol·licitar que el contingut es retiri o que es bloquegi l’accés públic als treballs esmentats.

La informació que ofereix www.costabravacruiseports.com no pretén reemplaçar ni substituir cap altre servei tècnic, legal o d’un altre àmbit professional. Basant-se en els principis generals dels processos de comunicació electrònica, Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA no garanteix que l’accés a la pàgina no pugui ser interromput, experimentar retards o contenir errors, omissions o virus. La informació, així doncs, es proporciona sense garanties de cap mena, siguin expresses o implícites, sobre la seva exactitud o precisió, i tampoc no es garanteix que sigui completa. En cas d’interrupció, per causes alienes a Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, del subministrament de www.costabravacruiseports.com als seus usuaris, l’empresa posarà tots els mitjans al seu abast per restablir-lo.

Aquest web conté, per a la comoditat dels usuaris, enllaços a pàgines web alienes a Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA. La inclusió d’aquests enllaços no suposa que Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA accepti cap responsabilitat sobre el contingut dels esmentats webs aliens a Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA. Quan l’usuari es trobi en un altre web que no sigui www.costabravacruiseports.com, s’haurà d’atenir a les condicions legals indicades en aquest altre web. En cas que un usuari consideri que algun dels enllaços porta a una pàgina web inadequada, pot posar-se en contacte amb nosaltres per proposar-ne l’eliminació o la modificació.

Les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar no serviran en cap cas per emmagatzemar informació que permeti identificar les persones físiques usuàries del web.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Amb la informació que se us proporciona a continuació, el Patronat vol tenir-vos al corrent de la política de privacitat que aplica pel que fa a les vostres dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: el Patronat compleix tots els requisits que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades que es troben sota la nostra responsabilitat es tracten d’acord amb les exigències legals.

Mesures de seguretat: respecte a les dades que ens faciliteu, s’adoptaran les mesures de seguretat adients, tant tècniques com organitzatives, per tal de garantir-ne la confidencialitat.

Finalitats de les dades: al lloc costabrava.org hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal, i la informació que ens faciliten les persones interessades la tractem amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

 1. Formulari de contacte. Sol·licitem les dades personals següents per respondre als requeriments dels usuaris dels webs del Patronat: nom i cognoms, telèfon i adreça electrònica. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per donar curs a les vostres sol·licituds i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugueu tenir amb relació a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través d’aquest, el tractament de les vostres dades personals o qüestions referents als textos legals inclosos al web, així com altres consultes que pugueu tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació.
 2. Formulari de registre de compte (per a la descàrrega d’imatges). En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents per gestionar l’alta de registre del vostre compte: nom, cognoms i adreça electrònica.
 3. Formularis de descàrrega d’arxius. En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents per gestionar l’alta de registre del vostre compte: nom i adreça electrònica.
 4. Formulari de subscripció. En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents per gestionar la llista de subscripcions: nom, cognoms i adreça electrònica.
 5. Formulari per adherir-se als serveis que en cada moment s’ofereixin o es prestin a través d’aquest lloc web. En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents per gestionar l’alta de registre del vostre compte: nom, adreça electrònica i, opcionalment, nom de l’empresa i lloc de treball.

Hi ha altres finalitats per a les quals tractem les vostres dades personals:

 1. Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 2. Per millorar i donar suport als serveis que ofereix aquest web.

Temps de retenció de les dades personals. Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la subscripció a les nostres activitats.
 • Mentre no se’n sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

Com podeu exercir els vostres drets. Podeu trametre una comunicació escrita al responsable de Protecció de Dades, sigui al domicili social del Patronat o a l’adreça electrònica dpd@ddgi.cat, adjuntant en tots dos casos una fotocòpia del vostre DNI o un altre document identificatiu similar, per sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 1. Dret de sol·licitar l’accés a les dades personals.
 2. Dret de sol·licitar-ne la rectificació (en cas que siguin incorrectes).
 3. Dret de sol·licitar la limitació del seu tractament (en aquest cas, el Patronat només les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions).
 4. Dret de retirar el consentiment: si heu atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 5. Dret de reclamar davant de l’autoritat de control: si considereu que hi ha un problema amb la manera com el Patronat maneja les vostres dades, podeu adreçar les vostres reclamacions al responsable de Protecció de Dades del Patronat (esmentat anteriorment) o a l’autoritat de protecció de dades que escaigui, essent l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades la indicada en el cas de Catalunya.
 6. Dret d’oposar-vos al tractament: el Patronat deixarà de tractar les dades de la manera que indiqueu, llevat que calgui continuar tractant-les per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 7. Dret a l’esborrament de les dades: llevat d’imperatiu legal, les vostres dades s’esborraran quan ens ho sol·liciteu.

Abans de facilitar-nos dades personals d’un tercer, caldrà que hàgiu informat aquest tercer i que li hàgiu sol·licitat el consentiment respecte als punts exposats aquí.

En facilitar-nos les vostres dades entenem que ens autoritzeu expressament a fer-ne el tractament en els termes descrits prèviament.

Cookies: al nostre web es recullen altres dades no identificatives l’obtenció de les quals té lloc a través d’unes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquest web, i que es detallen dins l’apartat «Política de cookies».

El Patronat informa així mateix que les dades contingudes dins les llistes d’empreses i entitats que figuren en aquest web han estat facilitades per les mateixes empreses o entitats o s’han obtingut de llistes públiques i d’accés lliure; en aquest cas, el Patronat no es fa responsable de la correcció de les dades contingudes al mateix web.

POLÍTICA DE COOKIES

El Patronat és el titular del lloc web costabravacruiseports.com.

Els webs del Patronat emmagatzemen informació de les adreces IP des de les quals s’hi accedeix i utilitzen cookies. Les cookies són petits arxius de text que contenen informació i que els llocs web envien a l’ordinador de l’usuari quan hi navega. Les cookies ens ajuden a millorar el nostre web i a oferir una experiència de navegació millor i més personalitzada. En concret, ens permeten:

 1. Emmagatzemar informació sobre les preferències de l’usuari i personalitzar el nostre web en funció dels seus interessos particulars.
 2. Prestar un millor servei a l’usuari sense emmagatzemar en cap cas dades personals que permetin identificar-lo.
 3. Accelerar les cerques.
 4. Reconèixer l’ordinador quan l’usuari torna novament a un web.
 5. Obtenir dades derivades del trànsit i la interacció dels usuaris al nostre web per tal d’identificar tendències i amb finalitats estadístiques.

Cookies que utilitzem

A continuació s’inclou una descripció de cadascuna de les categories de cookies que s’utilitzen als webs del Patronat:

Cookies pròpies

Cookie Nom Propòsit Expiració
CookieInfo Validació d’acceptació de cookies 3 mesos
Estrictament necessàries

Són les cookies essencials perquè les pàgines web de costabrava.org duguin a terme les seves funcions bàsiques. Entre aquestes cookies s’inclouen, per exemple, les que serveixen per permetre una navegació correcta o les que asseguren que el contingut de la pàgina web es carrega eficaçment, amb finalitats de manteniment periòdic i per garantir el millor servei possible a l’usuari.

Funcionalitat

Aquestes cookies es fan servir per emmagatzemar les preferències establertes pels usuaris, com ara el nom del compte, l’idioma i la ubicació. No s’utilitzen per rastrejar visitants en llocs que no estiguin allotjats als servidors dels webs del Patronat.

Actuació

Les cookies de rendiment recopilen informació sobre la manera en què els usuaris interactuen amb els webs del Patronat, com ara quines pàgines tenen més visites i altres dades analítiques. Aquests detalls només es fan servir per millorar el funcionament d’un lloc web.

Cookies de tercers

Cookie Nom Propòsit Expiració
Google Analytics _gid Aquestes cookies ens ajuden a entendre i millorar l’experiència dels nostres usuaris. 24 hores
_ga 2 anys
_gat 1 minut
Google Tag Manager gtm_auth
gtm_debug
gtm_preview
Solució tècnica per gestionar els codis de seguiment de les pàgines. En tancar l’ordinador
Facebook Pixel Seguiment de conversions i remàrqueting.
Publicitat / seguiment

Aquestes cookies es fan servir per rastrejar el volum de visitants, per fer un seguiment dels detalls d’aquests —com ara el nombre de visitants únics, la quantitat de vegades que s’han mostrat uns anuncis determinats o la quantitat de clics que han rebut— i també per mesurar l’efectivitat de les campanyes publicitàries creant perfils d’usuaris. Aquestes cookies les estableixen xarxes de tercers automàtiques i de confiança i, en general, són de naturalesa persistent.

Contingut de tercers / incrustat

Les pàgines web de costabrava.org fan ús de diferents aplicacions i serveis de tercers per millorar l’experiència dels visitants del lloc web. Aquests inclouen plataformes de xarxes socials com ara Facebook i Twitter (a través de l’ús de botons per compartir) o contingut integrat de YouTube. En conseqüència, pot ser que aquests tercers estableixin cookies i les utilitzin per rastrejar la vostra activitat en línia. No tenim cap control directe sobre la informació recopilada per aquestes cookies.

Utilitzem Google Analytics per analitzar l’ús de costabrava.org. Google Analytics recopila aquesta informació per mitjà de cookies. La informació recopilada es fa servir per crear informes sobre l’ús del web.

Política de privacitat de Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Podeu veure, eliminar o afegir categories d’interès associades amb el vostre navegador a: https://adssettings.google.com. També podeu rebutjar l’ús (exclusió voluntària) de cookies dels partners d’AdSense aplicant la configuració esmentada o utilitzant el mecanisme d’exclusió múltiple de NAI (Network Advertising Initiative): http://optout.networkadvertising.org.

Informació addicional sobre les polítiques de cookies de tercers:

Control de les cookies

Els visitants poden desitjar restringir l’ús de cookies o evitar totalment que se n’estableixin. La majoria dels navegadors ofereixen maneres de controlar el comportament de les cookies, com ara la quantitat de temps que estan emmagatzemades, sigui a través de la funcionalitat integrada o mitjançant l’ús de complements de tercers.

Si voleu obtenir més informació sobre la manera d’administrar i eliminar cookies, visiteu aboutcookies.org. Per obtenir més detalls sobre les cookies publicitàries i sobre la manera d’administrar-les, visiteu youronlinechoices.eu (a la UE) o aboutads.info (als EUA).