Qualitat i medi ambient

El Port de Palamós posa especial atenció a la sostenibilitat i qualitat a les seves activitats portuàries. D’acord amb les lleis vigents, la seva política es centra en adherir-se als requisits legals, reduir els efectes sobre el medi ambient i protegir el domini públic portuari. Tot això enmig del desafiament que planteja el canvi climàtic.

Es reconeix la qualitat i la protecció del medi com a fonaments essencials de la gestió, amb un enfocament en complir requisits legals, revisar i millorar contínuament les actuacions, i minimitzar l’impacte ambiental.

S’estableixen línies d’actuació, com aplicar criteris de prevenció i promoure la sostenibilitat. Es destaca la importància de la participació de les parts interessades, l’aplicació del principi de prevenció i la col·laboració amb altres entitats per abordar problemes ambientals. La política és revisada anualment per assegurar la seva adequació a les necessitats i objectius de l’organització.