Qualitat i medi ambient

El Port de Roses presta especial atenció a la sostenibilitat i la qualitat de les activitats portuàries. D’acord amb les lleis vigents, la seva política se centra a adherir-se als requisits legals, reduir-ne els efectes en el medi ambient i protegir el domini públic portuari. Tot això en el marc del desafiament que planteja el canvi climàtic.

FOTÒGRAF Sherry Ott

Es reconeix la qualitat i protecció del medi com a fonaments essencials de la gestió, amb una atenció especial a complir els requisits legals, revisar i millorar contínuament les actuacions i minimitzar l’impacte ambiental.

S’estableixen línies actuació, com aplicar criteris de prevenció i promoure la sostenibilitat. Es destaca la importància de la participació de les parts interessades, l’aplicació del principi de prevenció i la col·laboració amb altres entitats per abordar problemes ambientals. La política es revisa anualment per assegurar-ne l’adequació a les necessitats i objectius de l’organització.